Retrospekt

Betekenisvol veranderen

 

Onze omgeving wordt steeds complexer en organisaties reageren continue, ofwel ze over-organiseren. Fusies, centralisatie, decentralisatie, klantcontact centra, plattere organisatie, nieuwe processen, outsourcing, zijn aan de orde van de dag. Medewerkers proberen de opeenvolgende ontwikkelingen bij te houden. Na verloop van tijd verliezen zij zin en energie, zien nut en noodzaak niet meer en ontwikkelen schijnbare weerstand.

De organisatie roept: Waarom gaat niet iedereen mee? Waarom bereiken we niet de gewenste resultaten? Het is toch duidelijk waar we naar toe willen? Hoe gaan we dit managen?  

Beetje herkenbaar? Vast wel.

Retrospekt vindt dat veranderen en ontwikkelen vanaf de start anders kan. Onze verander aanpak gaat uit van het principe dat “Organisaties pas leren wanneer (individuele) medewerkers leren.  En als medewerkers gaan leren, zij veranderen. En wanneer zij veranderen, de omgeving verandert en dus ook de organisatie”. Als medewerkers zowel persoonlijk als emotioneel intensief betrokken zijn bij het veranderproces en leren, dan pas zijn transformaties mogelijk. Betekenisloos veranderen wordt dan betekenisvol veranderen. Reageren op verandering is dan niet meer aan de orde, het wordt een continue proces van leren en veranderen. 

 

 

"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change". Leon C. Megginson